January 1, 2022

The first walk of the year, sunny, around -10°C and pretty nice.


Previous post
2022-01-01 07:47:14 Det är en bra start på året när man ligger i sängen på morgonen och hör en av katterna spy
Next post
2022-01-02 17:12:57