May 8, 2021

Current score card for Agnes: 12 days - 16 mice, 1 lizard


Previous post
2021-05-07 18:10:03 Messy nature
Next post
Blandade känslor Det är nu snart ett år sedan Agnes och Tove flyttade in, de är systrar även om det är svårt att tro. Vi är ganska säker på att det är två hanar