May 11, 2021

One thing that might date me. The only time I have visited Stonehange, I could walk around between the stones and touch them etc. This is not possible now as I understand it.


Previous post
Blandade känslor Det är nu snart ett år sedan Agnes och Tove flyttade in, de är systrar även om det är svårt att tro. Vi är ganska säker på att det är två hanar
Next post
2021-05-11 17:07:49 I hope this is an indication of a good future (and no, I didn’t do anything to the stone etc)