December 9, 2020

I’m pretty sure that the web site of my university has one of worlds worst search functionality 😩


Previous post
2020-12-07 13:58:45 A very sad cucumber
Next post
Fredag hela veckan Jag vet inte vad det är med mig men jag har haft fredag varje dan den här veckan. På måndag kändes det som det var fredag, i tisdags var det också