November 8, 2020

My task today: bury the fiber cable than binds my sons house to internet #mbnov


Previous post
Höst Även om jag tycker om hösten för dess färger, dvs orange, rött, gult, så tycker jag att denna bild är höst också. Det som är det sorgliga är att
Next post
2020-11-09 22:29:32 Imagine the force required to do this. #mbnov