August 26, 2020

Today’s theme: relentless. From a human perspective, time is probably the most relentless concept. #mbaug


Previous post
2020-08-26 06:44:57 Kan intyga detta med att skrivförmågan kunde vara bättre hos studenter och unga (Och nej, jag var/är inte bra på att skriva. Så när jag märker det
Next post
2020-08-26 14:51:30 A new friend I met today. A bit shy but she let me take a few photos