August 26, 2020

Kan intyga detta med att skrivförmågan kunde vara bättre hos studenter och unga

(Och nej, jag var/är inte bra på att skriva. Så när jag märker det så är det inte så bra)


Previous post
2020-08-25 15:04:22 Sleepy
Next post
2020-08-26 14:14:39 Today’s theme: relentless. From a human perspective, time is probably the most relentless concept. #mbaug