Kan intyga detta med att skrivförmågan kunde vara bättre hos studenter och unga

(Och nej, jag var/är inte bra på att skriva. Så när jag märker det så är det inte så bra)


Date
August 26, 2020