November 19, 2019

OK, so now I have the date and time for my eye surgery, I think I can look forward to a few weeks with a lot of audiobooks, podcasts and music.


Previous post
2019-11-19 07:12:22 På samma sätt som det finns förbud mot åldersdiskriminering, könsdiskriminering, etc. Borde det inte finnas ett förbud mot att ha skor bara i små
Next post
2019-11-21 11:08:47 Photo Mechanic — could it solve my problems