September 18, 2019

A mesmerized audience 😁


Previous post
2019-09-16 06:57:16 Suck, kan inte påstå att jag blir imponerad av titeln på de böcker jag just fick - “Programmera på riktigt”. Två böcker för högstadiet och som ser
Next post
2019-09-18 13:24:12 Rare Earth is a pretty interesting channel