September 12, 2019

A bit of a contrast from the previous photo, this is how I spent my time last week


Previous post
2019-09-12 14:59:35 Walking to work
Next post
2019-09-16 06:57:16 Suck, kan inte påstå att jag blir imponerad av titeln på de böcker jag just fick - “Programmera på riktigt”. Två böcker för högstadiet och som ser