June 21, 2018

A famous mathematician.


Previous post
detta maste bli oerhort varm s Detta måste bli oerhört varm soliga dagar
Next post
Some light reading (TDP 50)