May 10, 2018

Sometimes I really want to have an answer to questions like why?” and how?”


Previous post
A common sight (TDP 7) This is a common sight in the forests where I live. It’s a “chair” used during moose hunt. They comes in different sizes ranging from very simple
Next post
Trädgården börjar blomma För bara några dagar sedan var trädgården snötäckt, men sedan dess har det gått undan. Idag är trädgården snöfri - fast det finns kvar på tomten -