May 10, 2018

I like the idea of Instagram but dislike what it have become


Previous post
Trädgården börjar blomma För bara några dagar sedan var trädgården snötäckt, men sedan dess har det gått undan. Idag är trädgården snöfri - fast det finns kvar på tomten -
Next post
The old barn (TDP 8) One of many old barns in the village where I live. In farming villages you can find these everywhere, some are just 50-100 years old, others might