April 4, 2018

The Pain


Previous post
Det blir allt tydligare att jag är en gammal gnällig gubbe !! Det driver mig till vansinne när studenter skriver “kallar på en funktion” istället
Next post
OK, I haven’t had my “non-instagram instagram” (separate micro. blog account for photos) for long but so far I like it. There are a few things I