March 22, 2018

On my way to work


Previous post
Facebook och integritet Jag har väl aldrig inbillat mig att information som läggs upp på Facebook inte utnyttjas av dem på olika sätt men det är ju rätt deprimerande att se
Next post
Watched a short intro video of how Capture One worked and the session thing looked really nice. I really need to try it out … just waiting for some