January 24, 2018

Adding some LeGuin books to my want to read”-list. Must be 40 years since I last read one.


Previous post
Tentajobb Det är inget kul när jag sitter och har labbar att rätta, tentor att rätta, göra lektionsmaterial, artiklar att läsa, möten att gå på, email att
Next post
I liked this observation alongtheray. com/revelatio… by @solari