November 23, 2017

Time for another lecture


Previous post
I want to write code, not documents … or at least not these kind of documents
Next post
assa vad ar det har, de lovade Asså vad är det här, de lovade snökaos och förväntansfull går jag ut … och vad får jag, nåt jädra blask. Jag kräver att nån tar ansvar, lovat är