November 22, 2017

Det känns som jag har skrivit tillräckligt med kursmaterial om Python för en bok … men sedan kommer jag att tänka på allting jag glidit förbi för att inte komplicera saker och ting.


Previous post
I’m pretty sure that I’ve disovered a problem with my Ma, for some reason it looks like I’m missing one harater when I type something. Hopefully
Next post
I want to write code, not documents … or at least not these kind of documents