October 17, 2017

Ja, det är väl bara att konstatera att hösten är här - det blir inte så mycket tydligare än så här.


Previous post
I wish that spammers could keep their promises - “This is your last reminder of joining our Bitcoin bla bla bla bla” Unfortunately they don’t do
Next post
A very good description of my brain www. youtube.com/watch