July 2, 2017

Evening entertainment at #jujutsukai’s summer camp


Previous post
jo, det var ett tag sedan jag Jo, det var ett tag sedan jag hade så pass med blåmärken. Tack Ludde mfl
Next post
allt fungerar inte alltid som Allt fungerar inte alltid som det var tänkt (inte jag och inte jutsu-relaterat). Men smärtan är tydligen jobbig