July 13, 2017

Todays fun work, converting a conference schedule from Excel to decent HTML


Previous post
Årets sommarläger Så, då var årets sommarläger över. Så här efteråt så kan jag konstatera att jag nog skulle ha stannat hemma, efter att ha tränat väldigt lite hela
Next post
I’ve probably mentioned it before but if the only way to use Twitter was the web site I wouldn’t be using it.