July 10, 2017

Sad but necessary: tomorrow this leaves the house for some repairs


Previous post
Enjoying some piece and quite
Next post
Årets sommarläger Så, då var årets sommarläger över. Så här efteråt så kan jag konstatera att jag nog skulle ha stannat hemma, efter att ha tränat väldigt lite hela