May 20, 2017

Sigh, I don’t know if it’s me or if the number of ads on instagram has increased. Anyway, there are too many.


Previous post
Grattis Petter Petter försvarade sin lic-avhandling idag. Jag måste erkänna att jag inte förstod sådär jättemycket av det hela - inte riktigt mitt område - men i
Next post
Time to be a good citizen and go out and help clean the neighbourhood.