May 19, 2017

Lesson learned today when photographing a thesis defense, I need a prime lens between 24mm and 120mm 😁


Previous post
I’m going to hate Tuesdays and Fridays this autumn, lecturing OS and C programming the same day.
Next post
Grattis Petter Petter försvarade sin lic-avhandling idag. Jag måste erkänna att jag inte förstod sådär jättemycket av det hela - inte riktigt mitt område - men i