April 27, 2017

I get slightly depressed when I see students write stuff like (A = X) ^ (B = X) ^ (A ≠ B) … (in relational algebra/calculus or SQL)


Previous post
Det var en trevlig dag … 8 timmar på akuten, fruktansvärt långtråkigt … tack och lov.
Next post
nan har missuppfattat nat Nån har missuppfattat nåt