February 26, 2017

Snö


Previous post
umea i morse Umeå i morse
Next post
Ett försök till blomfotografering Av någon anledning så växer den här liljan i vårt akvarium och nu har den stuckit upp de här blommorna mellan glasskivorna. Jag tycker att sådana