September 5, 2016

4:55 och på väg på pass


Previous post
bra borjan pa jakten en pinntj Bra början på jakten. En pinntjur efter en timme på pass
Next post
pa pass På pass