April 4, 2015

Så känner jag mig när jag måste jobba på påsken. Det är inte kul att rätta tentor


Previous post
retro-spelkvall Retro-spelkväll
Next post
patterns Patterns