April 4, 2015

Patterns


Previous post
sa kanner jag mig nar jag mast Så känner jag mig när jag måste jobba på påsken. Det är inte kul att rätta tentor
Next post
a mans got to do what a mans g A man’s got to do what a man’s got to do