August 29, 2014

Having yet another fun Friday evening


Previous post
that time of the year That time of the year
Next post
Pfjuu, jag vågar kanske vara med Jag är en hyfsat skytt, skjuter typ 15-20 poäng (av 20 möjliga) trots att jag bara skjuter en gång per år ungefär. Nu är det två år sedan eftersom