July 16, 2014

Making dinner


Previous post
middag Middag
Next post
Det är inte storleken Dagens vardagsdramatik: vår gäst Hunden vill gå ut på morgonpromenad, vi går ut på verandan där husets innevånare Katten ligger. Katten har