March 22, 2014


Previous post
jag stiger upp i ottan for att Jag stiger upp i ottan för att skjutsa folk, raskt hem igen för att sova några timmar till och vad hittar man då? Jäpp, varmt och skönt tydligen
Next post
Våren tycks vara här Våren är tydligen här, i alla fall om man ska döma av folk vid universitetet